ZABAVA

Šta sve danas čini dobru zabavu?
Knjige, pozoriste, filmovi, koncerti, astrologija…