Gubitak Disney parkova je oko milijardu dolara!

Petog Maja je održan jubilarni kvartalni sastanak investitora kompanije Walt Disney. I sigurna sam...

Read More