#28DaysSoupDetox – Dan 3.

Došli smo trećeg, i neki kažu kritičnog dana kada se menja način ishrane. Ja moram da napomenem...

Read More